Om föreningen

Luleå Studentspexförening, även kallat Lulespexet, skapades 1990 och hade sin första premiär 1991. Sedan dess har föreningen fortsatt producera en mängd olika spex som visats upp både här uppe i norr, men också i andra delar av landet på turné, till och med i Wasa, Finland.

Idag är föreningen inte begränsad till uppsättningen och har både medlemmar och aktiviteter utomstående produktionen, som även kallas Augustus. Produktionen är däremot det största projektet som hålls igång under året och visas stolt upp till alla runt omkring.

Lulespexet leds av en styrelse som väljs in på medlemsmöten och representerar föreningen. Projektet Augustus styrs av en grupp ansvariga vi kallar Staben där Direktören är högsta ansvarig.