Sekreterare

Vad gör en sekreterare?

Sekreteraren protokollför alla styrelse- samt medlemsmöten och ansvarar för arkivering av föreningens dokument.

Vem är jag nu?

Isabel Haglund

Bra att veta:

Sekreterare väljs normalt in vid varje årsmöte så håll utkik när året börjar närma sig sitt slut!