Legitimation måste uppvisas vis upphämtning och betalning